Linux command Basic All

Linux command Basic All คำสั่งยูนิกส์ Command Line (Linux ตอนที่1) ls เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงแฟ้มข้อมูล (เช่นเดียวกับ dirของDOS) มากจากคำว่า...

read more

คำสั่ง เกี่ยวกับ mail (postfix) เบื้องต้น

คำสั่ง เกี่ยวกับ mail (postfix) เบื้องต้น To see mail queue, enter: # mailq command to flush the mail queue: # postfix flush Or # postfix -f To remove all mail from the queue, enter: # postsuper -d ALL To remove all mails in the deferred queue, enter: # postsuper -d ALL deferred ** ...

read more

คำสั่ง nmap

คำสั่ง nmap ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างดังตัวอย่างต่อไปนี้ ใช้ ping แบบกวาดทั่วไป เป็นกระบวนการ ping ที่สามารถ ping...

read more

คำสั่งเกี่ยวกับ User ใน FTP

คำสั่ง เกี่ยวกับ User ใน FTP ใช้คำสั่ง netstat เพื่อดูพอร์ตที่เปิดของ FTP # netstat -a | grep ftp tcp 0 0 *:ftp *:* LISTEN ใช้คำสั่ง ps เพื่อดู process ของ vsftpd # ps -ef | grep vsftpd root 2982...

read more

คำสั่ง Commands Basic ใช้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

 1. คำสั่งสำหรับตรวจสอบ Linux เวอร์ชั่น #cat /proc/version 2. คำสั่งสำหรับตวจสอบ Linux Distribution #cat /etc/issue 3. คำสั่งตรวจสอบ CPU แสดงทั้ง Model และ Speed #cat /proc/cpuinfo 4....

read more

การตรวจสอบว่า Server มี connetion ผิดปกติหรือไม่

การตรวจสอบว่า Server มี connetion ผิดปกติหรือไม่ผ่านคำสั่ง netstat หลายๆ คนคงรู้วิธีใช้งาน netstat กันบ้างแล้ว คราวนี้จะมาดูวิธีการใช้งาน...

read more