คำสั่ง เกี่ยวกับ mail (postfix) เบื้องต้น

คำสั่ง เกี่ยวกับ mail (postfix) เบื้องต้น To see mail queue, enter: # mailq command to flush the mail queue: # postfix flush Or # postfix -f To remove all mail from the queue, enter: # postsuper -d ALL To remove all mails in the deferred queue, enter: # postsuper -d ALL deferred ** ...

read more