คำสั่ง Commands Basic ใช้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

 1. คำสั่งสำหรับตรวจสอบ Linux เวอร์ชั่น #cat /proc/version 2. คำสั่งสำหรับตวจสอบ Linux Distribution #cat /etc/issue 3. คำสั่งตรวจสอบ CPU แสดงทั้ง Model และ Speed #cat /proc/cpuinfo 4....

read more