คำสั่ง nmap

คำสั่ง nmap ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างดังตัวอย่างต่อไปนี้ ใช้ ping แบบกวาดทั่วไป เป็นกระบวนการ ping ที่สามารถ ping...

read more