Linux command Basic All

Linux command Basic All คำสั่งยูนิกส์ Command Line (Linux ตอนที่1) ls เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงแฟ้มข้อมูล (เช่นเดียวกับ dirของDOS) มากจากคำว่า...

read more

คำสั่ง เกี่ยวกับ mail (postfix) เบื้องต้น

คำสั่ง เกี่ยวกับ mail (postfix) เบื้องต้น To see mail queue, enter: # mailq command to flush the mail queue: # postfix flush Or # postfix -f To remove all mail from the queue, enter: # postsuper -d ALL To remove all mails in the deferred queue, enter: # postsuper -d ALL deferred ** ...

read more

คำสั่ง nmap

คำสั่ง nmap ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างดังตัวอย่างต่อไปนี้ ใช้ ping แบบกวาดทั่วไป เป็นกระบวนการ ping ที่สามารถ ping...

read more

คำสั่งเกี่ยวกับ User ใน FTP

คำสั่ง เกี่ยวกับ User ใน FTP ใช้คำสั่ง netstat เพื่อดูพอร์ตที่เปิดของ FTP # netstat -a | grep ftp tcp 0 0 *:ftp *:* LISTEN ใช้คำสั่ง ps เพื่อดู process ของ vsftpd # ps -ef | grep vsftpd root 2982...

read more

7 ซอย ลาดพร้าว 25 ที่แห่งนี้มีสุขทุกครั้งที่ไปเยือน

ก.ย. 13, 13 7 ซอย ลาดพร้าว 25 ที่แห่งนี้มีสุขทุกครั้งที่ไปเยือน

Posted by in Blog Diary, Harubiji

ที่แห่งหนึ่ง อาจไม่ได้เป็นสถานที่ ที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมาย แต่สำหรับผม ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ไป   - http://www.actiongirlfilms.com/...

read more