บริจาคเลือดกันไปกับแก๊ง “วัยสะรุ่น”

ส.ค. 24, 13 บริจาคเลือดกันไปกับแก๊ง “วัยสะรุ่น”

Posted by in Blog Diary, Harubiji

วันหนึ่งเสียงโทรศัพท์ของผมดังขึ้นมา ดูเบอร์เป็นเจ้าดากานดา...

read more